Spis treści

TOM I Umysł

Wstęp
Mapa treści
Umysł człowieka

1. Percepcja

1.1. Szlaki wzrokowe
1.2. Świat w trzech wymiarach
1.3. Kora wizualna
1.4. Synestezja – „pomieszanie zmysłów”
1.5. Sztuczne zmysły
1.6. Gdzie jest obraz naszej twarzy?

2. Przestrzeń Umysłu

2.1. Świat neuronów
2.2. Korelaty neuronalne
2.3. Gdzie mózg tworzy umysł?
2.4. Co i dlaczego pamiętamy

3. Świadomość

3.1. Neuronalne korelaty świadomości
3.2. Wszędzie, czyli nigdzie
3.3. Język naturalny
3.4. Mózg ucieleśniony
3.5. Poza świadomością

Bibliografia